Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de vier voorzitters van de verenigingen. Zij zijn qualitate qua lid. Elke vereniging vaardigt een bestuurslid zijnde niet de voorzitter af als bestuurslid van de stichting.

Samenstelling
Henk van Bergen penningmeester Weurt
Gerard Gradussen bestuurslid Winssen
Mary van Oort bestuurslid Beuningen
Frans Peperzak voorzitter Beuningen
Bert Peters bestuurslid Ewijk
Wilbert Schoenmakers secretaris Weurt
Harrie Wattenberg bestuurslid Winssen

De commissie één Cirkel

Deze commissie is verantwoordelijk voor het werven van de advertenties voor de Cirkel

Samenstelling
Sjaak KLaassen Voorzitter
John Dibbits Beuningen
Ton de Leeuw Winssen
Ton Weghorst Ewijk

De redactieraad van de Cirkel

Doel van De Cirkel:

o Informeren van de leden van de onderscheiden seniorenverenigingen over voorbije en geplande activiteiten, gebeurtenissen en diensten.<
o Verbinden van de leden over de grenzen van de eigen dorpsverbanden heen
o Werven van nieuwe en aankomende senioren binnen de gemeente Beuningen.

Elke kern heeft een redacteur die zorgt draagt voor de copij van de vereniging. Tezamen met de hoofdredacteur vormen zij de redactieraad. De redactieraad werkt op basis van een redactiestatuut.

Samenstelling
Chris Zaad Hoofdredacteur
Joke van Lith Redacteur Beuningen
Annie Roelofs Redacteur Ewijk
Ton Zwartjes Redacteur Weurt
Harrie Wattenberg Redacteur Winssen

Zomerfestival

Het zomerfestival wordt georganiseerd door de commissie Zomerfestival. Iedere vereniging vaardigt minimaal twee leden af.

Samenstelling
Mary van Oort Bestuur SSgB
Ton Albers Weurt
Henk van Bergen Weurt
Ria van Beuningen Winssen
Bert Brands Ewijk
Rinie Broenland Beuningen
Gerry Smits Winssen
Anneke van Swelm Beuningen
Wim van Viegen Beuningen